Bušilica za zemlju

   Traktorska bušilica za zemlju obavlja bušenje rupa u zemlji za različite potrebe kao što su sadnja sadnica i postavljanje stubova za ograde ili žičanih špalira za voćnake i vinograde ali i za bušenje rupa za postavljanje bandera.
   U zavisnosti od potreba izrađuju se različiti prečnici burgija od 150 mm do 400mm kao i dužine burgija od 500 mm do 2000 mm dok je standardna dužina 1000mm.
   Pogon se obavlja preko traktorskog priključnog vretena ( kardana ) a greda nosi samu bušilicu i pomoću hidraulika se vrši podizanje i spustanje bušilice a samim tim se i određuje i dubina bušenja.
   Skidanjem bušilice i postavljanjem kuke na kraju grede umesto bušilice dobija se dizalica nosivosti do 300 kg i visine podizanja do 2 metra.
   Skidanjem grede i postavljanjem traktorskog toplinga dobija se vučna kuka za auto-prikolice, prese za baliranje sena ili prikolice sa dve osovine.
   Samim tim je i funkcionalnos celog sklopa povećana jer se dobijaju tri mogućnosti primene:
1. Bušilica
2. Dizalica
3. Vučna kuka
   Ceo mehanizam je napravljen od masivnih profila tako da je čvrstina veoma velika.


Bušilica u raduMontaža i demontaža burgije na reduktoru se obavljaju pomoću jednog šrafa koji takodje ima ulogu osigurača u slučaju preopterećenja burgije ili prilikom nailaska burgije na prepreku u zemlji.

                     Montaža - osigurač
Izgled bušilice sa burgijom od 250mm.


Elementi bušilice


Vrh burgije sa čeličnim noževima (fi-150)


Burgija fi-400


Na sledećem video snimku je prikazan rad prototipa bušilice :   Uz dodatak još jednog alata ova mašina može da posluži i za postavljanje ankera za protivgradnu zaštitu:


Ankerisanje: